Aikido

Aikibudo is een krijgskunst waarvan de oorsprong ligt bij de samurai van het feodale Japan, in het bijzonder bij het Aiki Jiu-Jitsu van de Daitoschool. 
Aikibudo kent, gezien de aard van de technieken, geen wedstrijden.

Japan
In het feodale Japan (ca. 1050-1875) was de rol van de keizer nog slechts formeel, en hadden adellijke grootgrondbezitters het voor het zeggen.

minamotosamuraiDeze grootgrondbezitters -Daimyo – hadden eigen legers en vormden met familie en getrouwen clans. Iedere clan ontwikkelde zijn eigen gevechtstechnieken, die streng geheimgehouden werden. Één van deze clans werd geleid door de Minamoto familie, die afstamt van de 56e keizer van Japan, Seiwa Tenno (859-876).
Behalve met wapentraining hield deze familie zich bezig met een oude vorm van sumoworstelen die het principe van harmonisering van kracht (Aiki) al kende.

Shinra Saburo Minamoto Yoshimitsu (1045-1127), generaal in het leger van de clan, was sumokampioen. Hij structureerde de technieken zodat er voor het eerst sprake was van een systeem, en begon een school. Yoshimitsu werd wel Saburo Daito genoemd, omdat hij in het ‘Daito-Huis’ woonde, vandaar ‘Daito-ryu’. De stijl van de school werd Aiki jiu-jitsu genoemd.

Yoshimutsu’s oudste zoon, die de school leidde, verhuisde naar het dorp Takeda in de provincie Kai. Zijn familienaam veranderde in Takeda.
De Daito-ryu verhuisde later nog één keer: naar Hokkaido.

Sokaku Takeda (1860-1943) was de eerste die de geheimhouding van technieken ophief en door Japan trok om de Daito-ryu stijl te doceren buiten de clan.

MoriheiUeshibaOnder zijn leerlingen was Morihei Ueshiba, de latere grondlegger van het aikido.

Tegenwoordig is de hoofdzetel van de Daito-ryu nog steeds op Hokkaido, bij de Takeda-familie. In 1993 overleed het hoofd van de Daito-ryu, Tokimune Takeda. Er was binnen de familie geen opvolger voorhanden. Tokimune Takeda had daarom Katsuyuki Kondo, in Tokyo, aangesteld als hoofdmeester (Soke Daeri) van de school.
Er zijn vele stijlen en scholen die sterk zijn beïnvloed door, of ontstaan zijn uit de Daito-ryu. Zo ontving Morihei Ueshiba (de latere grondlegger van het Aikido) er lesbevoegdheden en stichtte hij een eigen dojo. In de jaren ’20-’30, toen Ueshiba hoofdzakelijk lesgaf in Daito-ryu aiki jiu-jitsu, stuurde Jigoro Kano, de grondlegger van het judo, een aantal van zijn topmensen naar Ueshiba voor onderricht.

Één van deze leerlingen was Minoru Mochizuki, die na jaren van trainen van Ueshiba een lesbevoegdheid in het Daito-ryu aiki jiu-jitsu ontving.

Naast judo en aiki jiu-jitsu was Mochizuki expert in de beroemde klassieke zwaardstijl Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu. Toen Mochizuki zijn eigen wegging doceerde hij deze Budotakken met een sterke eigen visie. Hij noemde zijn school Yoseikan Shinto-ryu.